Pokud nejsou vztahy ideální, spoluvlastnictví nemovitosti nemusí být vždy med. Jak situaci ideálně řešit? Možností je několik.

Spoluvlastnický podíl – co to je?

Ideální podíl na vlastnictví nemovitosti. Ten často vzniká následkem dědického řízení (např. dva sourozenci zapsaní do katastru nemovitostí. Uvedený spoluvlastnický podíl je pak u každého jako ½) nebo mezi manželi (rozdělení společného jmění na ideální poloviny).

Právo na užívání nemovitosti

Pokud se spoluvlastníci písemně nedohodnou jinak, má každý z nich stejné právo užívat jakoukoliv část nemovitosti.

Nejčastěji pak mohou nastat tyto problémy:

  • každý spoluvlastník má jinou představu o tom, jak nemovitost využívat (prodej, pronájem nebo vlastní bydlení)
  • spoluvlastníci společně nekomunikují
  • nemohou se dohodnout na správě a investicích

spoluvlastnický podíl nemovitosti šárka sabová

Možnosti vypořádání

Nejlepším řešením je samozřejmě vzájemná dohoda. Pokud se spoluvlastníci nedokážou dohodnout na ideálním řešení společně, je třeba řešit situaci jinou cestou. Ta je ovšem vždy nákladnější a znamená časovou i finanční ztrátu.

Jaké jsou tedy možnosti?

  • společný prodej nemovitosti – nejjednodušší a nejvýhodnější řešení
  • odkup podílu – pokud máte dostatek financí a spoluvlastníci s tímto řešením nemají problém, jde opět o výhodné řešení situace. To stejné platí pro opačnou situaci, kdy vy můžete spoluvlastníkům prodat podíl svůj.
  • prodej třetí osobě – další z možných řešení, které ale určitě nepatří k nejlepším. Prodej třetí osobě může totiž díky nevýhodné situaci proběhnout s poměrně velkou finanční ztrátou. Velkou roli hraje charakter nemovitosti, stejně jako přístup ostatních spoluvlastníků. Pokud byla nemovitost nabyta v dědickém řízení, prvního půl roku mají zároveň při prodeji přednostní právo ostatní spoluvlastníci.

Tak jak tak, ideální je nenechat za sebe jednat emoce a vždy zkoušet v prvé řadě přátelské vyjednávání.

spoluvlastnický podíl nemovitosti realitní makléř

Vypořádání soudní cestou

Řešení soudní cestou je samozřejmě nejméně výhodné a finančně nejnákladnější řešení. Ne vždy je ale možné domluvit se jinak. Jaké jsou tedy možnosti v tomto případě?

  • Přikázání podílu jednomu nebo více spoluvlastníkům – řešení platné v případě, že má o toto přikázání dotyčný zájem a že má k němu dostatek financí.
  • Rozdělení společné věci – pokud je toto řešení možné.
  • Dražba nemovitosti – pokud předchozí možnosti z jakéhokoliv důvodu možné nejsou, je veřejná dražba dalším řešením.

 

Je spoluvlastnictví téma, které zrovna řešíte? Pokud si svou situací nejste jisti a rádi byste se poradili, ozvěte se mi. Při společné konzultaci probereme všechny možnosti a najdeme nejlepší řešení přímo pro vás!