Pokud jste v roce 2019 prodali nebo darovali nemovitost a už nemáte ve svém vlastnictví žádnou nemovitost, je nezbytné to nahlásit finančnímu úřadu a odhlásit se z daně z nemovitých věcí. A to nejpozději do konce ledna 2020.

Když se totiž od daně z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám v květnu 2020 opět přijít složenka. I když už nemáte za co daň platit. Za včasné neoznámení hrozí v krajním případě sankce.

Ve většině případů se finanční úřad dozví, že jste nemovitost prodali díky tomu, že nový vlastník podá do 31.1. 2020 daňové přiznání a finanční úřad vás tak odhlásí. Ale  nespoléhejte na automatické odhlášení a raději se odhlašte sami. Ušetříte si zbytečné komplikace s úřady.

 

Jak se odhlásit

Stačí, když do 31.1.2020 napíšete na finanční úřad, pod který prodaná nebo darovaná nemovitost spadá, že jste nemovitost prodali/darovali a z tohoto důvodu se z daně z nemovitostí odhlašujete.

 

Jaký formulář použít

Formulář na odhlášení neexistuje, stačí obyčejné oznámení napsané ručně v počítači a vytištěné.

 

Vzor textu pro odhlášení daně

Adresát:
Finanční úřad
adresa FÚ, po který nemovitost spadá

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

jméno příjmení
trvale bytem……

 

Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky na finanční úřad, v jehož kraji se prodaná/darovaná nemovitost nachází.

 

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud jste loni prodali nebo darovali některou ze svých nemovitostí a stále máte ve vlastnictví další nemovitosti, musíte podat daňové přiznání, neboť se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně. To platí, pokud nemovitost, která už není ve vašem vlastnictví, je v kraji, kde máte i další nemovitosti. Pak na příslušném finančním úřadě pro tento kraj podáváte nové přiznání.

a) podejte řádné daňové přiznání a ve formuláři uveďte pouze nemovitosti, které nadále vlastníte.

nebo

b) podejte jen dílčí daňové přiznání, ve formuláři vyplňte údaje k prodané nemovitosti a v poli pro popis změn uveďte nemovitost, kterou jste prodali.