Jakožto prodávající máte své povinnosti, jejichž dodržením se vyhnete případným sankcím či nechtěným slevám kupujícímu. Na co je tedy vhodné nezapomenout?

1.Dokumentace skutečného provedení stavby

Z § 125 odst. 1 Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) má prodávající povinnost odevzdat kupujícímu dokumentaci skutečného provedení stavby. Tato povinnost se vás týká, pokud prodáváte kompletní dům. 

Pokud toto nesplníte, žádné oficiální sankce vás nečekají. Nepředání stavební dokumentace se pak považuje za vadné plnění. Kupujícímu tak nabízíte dodatečný prostor pro smlouvání o ceně. To samé platí pro případ, kdy kupující zjistí, že stav nemovitosti neodpovídá předané stavební dokumentaci (a vaše dokumentace je tedy v neaktuálním stavu). Myslete na své dokumenty včas!

2.Energetická náročnost budov

§ 7a Zákona č. 406/2000 Sb o hospodaření energií vám ukládá povinnost předat kupujícímu Průkaz energetické náročnosti budov (PENG). Tato povinnost se vás týká v případě prodeje domu i bytu.

Pokud o nevyhotovení průkazu nikdo nebude příslušné úřady informovat, můžete se pokutě vyhnout. V opačném případě se vystavujete riziku pokuty a to ve výši 100.000 Kč (pokud prodáváte jako fyzická osoba) či 200.000 Kč (pokud prodáváte jako osoba právnická). Opět tím poskytujete kupujícímu prostor pro nepříjemné manévry.

3.Daň z příjmu z nemovitosti

Na daň z příjmu z nemovitosti je dobré nezapomínat. Více o tom, kdy a jak vysokou daň máte povinnost zaplatit, se dozvíte zde: Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

povinnosti prodávajícího nemovtitost

4.Potvrzení o bezdlužnosti

U bytové jednotky má prodávající dle § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku povinnost zajistit potvrzení o své bezdlužnosti. V případě zatížení bytu dluhy pak potvrzení o výši dluhů vůči osobě odpovědné za správu domu. Může se jednat o dluh na příspěvcích na správu nemovitosti či na zálohách spojených s užíváním bytové jednotky.

Pokud si kupující toto potvrzení nevyžádá, přebírá zodpovědnost na sebe. Tyto dluhy totiž přecházejí na kupujícího. 

5.Předkupní právo

Pokud nejste jediným vlastníkem nemovitosti, mohou mít další vlastníci předkupní právo. To stejné platí, pokud jste si s někým předkupní právo potvrdili smlouvou. V případě porušení se pak mohou dotyční domáhat zneplatnění kupní smlouvy a celý proces se může natáhnout.

6.Oznamovací povinnost finančnímu úřadu

Při prodeji nemovitosti v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, platí oznamovací povinnost finančnímu úřadu. A to i tehdy, pokud jste osvobozeni od daně z příjmu. Pokud tak neučiníte, hrozí vám tyto nepříjemné pokuty:

  • Pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu nepodání oznámení nebo oznámení po lhůtě, aniž byste k němu byli vyzváni správcem daně
  • Pokuta ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu – podání oznámení až na výzvu správce daně
  • Pokuta ve výši 15 % – nepodání oznámení a ignorace výzev finančního úřad

    Při prodeji nemovitosti máte ze zákona povinnost odhlásit se od daně z nemovitých věcí do do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 

povinnosti prodávajícího nemovitosti šárka sabová realitní makléř
7.Odhlášení od daně z nemovitosti

Při prodeji nemovitosti máte ze zákona povinnost odhlásit se od daně z nemovitých věcí do do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že jste na nic nezapomněli? Ozvěte se mi a objednejte si konzultaci. Pomůžu vám se všemi dokumenty a náležitostmi. Vy si díky tomu můžete být jisti, že je vše tak, jak má!