Tento týden se dostala má klientka do nepříjemné situace. Poprvé jsme se potkaly  loni v prosinci, pro ni ve velmi citlivém období –  zemřel ji tatínek a požádala mě o vypracování cenového odhadu bytu pro potřeby dědického řízení. Byla rozhodnutá byt prodat.

Po vyřízení dědického řízení byt získal celkem 5 spoluvlastníků. Všichni chtěli byt prodat, lišili se ale v představě o prodejní ceně a způsobu prodeje. Po několikaměsíčním vysvětlování a vyjednávání jsme se domluvili na podmínkách spolupráce. Ale ejhle. Den před podpisem zprostředkovatelské smlouvy jsem při opětovném ověřování informací v katastru zjistila, že na jednoho spoluvlastníka byla nařízena exekuce a je zapsaná právě na této nemovitosti.

A právě o exekuci pojednává dnešní článek.

 

CO JE EXEKUCE

Exekuce je řízení, kterým je možné po někom, kdo dluží (dlužník), domoci se zaplacení dluhu, který dlužník dobrovolně neuhradil, ačkoli měl a ačkoli mu takovou povinnost uložil (nejčastěji) soud v soudním rozhodnutí. Věřitel (ten, komu dlužíme) se může obrátit na exekutora teprve tehdy, kdy má v ruce tzv. exekuční titul – jedná se nejčastěji o rozhodnutí soudu.

 

JAK K EXEKUCI DOJDE

Dlužníky si můžeme rozdělit do dvou skupin:

  1. Ti, kteří si půjčují u bankovních i nebankovních intitucí peníze a ty následně nesplácejí. Exekuce je jasným důsledkem a mohou s ní předem počítat.
  2. Často se ale do hledáčku exekutorů dostanou i ti, kteří neplatí alimenty, mají dluh na nájemném či za energie nebo nezaplacené pokuty – třeba za jízdu na černo. A většinu dlužníků z této skupiny exekuce překvapí.

 

EXEKUCE NA NEMOVITOST

Zde si vás dovolím uklidnit, exekuce na nemovitost neznamená, že přijde exekutor, zabaví dlužníkovi dům a ten obratem prodá a peníze sebere. Exekuce na nemovitost ve skutečnosti představuje její zablokování v katastru nemovitostí. Je to vlastně taková „pojistka“ pro případ, že by se dlužník chtěl při nařízené exekuci své nemovitosti zbavit například převodem na někoho jiného.

 

KDE HLEDAT INFORMACE O DLUZÍCH

Pokud potřebujete ověřit dluhy někoho jiného, je nutné činit tyto kroky s jeho souhlasem – budete potřebovat plnou moc s ověřeným podpisem. 

Nejpřesnější informaci o exekuci získáte přímo od vymáhajícího exekutora. Zde bude však nutná součinnost dlužníka, jinak se k informaci nedostanete. Každá exekuce má své číslo a pokud chcete ověřit výši dluhu, musíte nejprve zjistit, jaký Exekutorský úřad peníze vymáhá.

Číslo exekuce vždy vypadá následovně 113 EX 1234 / 16 – 35.

První číslice znamená číslo exekutora v seznamu exekutorů, který najdete na stránkách exekutorské komory.

  • Ex znamená, že se jedná o “exekuci”.
  • Číslo před lomítkem (zde 1234) znamená číslo exekuce v určitém roce – tj. pořadové číslo.
  • Za lomítkem je uveden právě rok, kdy byla exekuce nařízena.
  • Příklad: Chcete-li tedy komunikovat s exekutorem, najdete si správné telefonní číslo a pak už se ptáte na exekuci 1234 z roku 2016.
  • Číslo za pomlčkou označuje pořadové číslo listiny ve spisu.

 

Nejdůležitější zdroje informací jsou katastr nemovitostí, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Hodně také prozradí bankovní a nebankovní registr klientských informací spolu s registrem SOLUS. 

Dlužník může mít také nedoplatky na Finanční úřadě. Ty většinou nebývají tak velké. Pokud narazíte na dluh např. u Finančního úřadu, většinou najdete nedoplatky i třeba u Správy sociálního zabezpečení, pečlivě si zjistěte nejenom výši dluhů, ale také čísla účtů a variabilní symboly, které využijete pro úhradu dluhů.

Zdravotní pojišťovna – zjistěte, u jaké zdravotní pojišťovny dlužník je/byl registrovaný.

Bankovní a nebankovní registr. Důležitým zdrojem informací jsou výstupy z registru úvěrů. Na stránkách společnosti Czech banking credit burea si můžete stáhnout plné moci, které pak použijete k získání informací. Ideálně tyto výpisy získáte na počkání za pár set korun v Praze na centrále tohoto registru. Například zde můžete zjistit nesplácený úvěr nebo kontokorent, který byl již sesplatněn a jeho nedoplacení by mohlo ohrozit následně vklad Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

SdruženíSOLUS sdružuje společností z různých ekonomický oborů, které si spolu vyměňují informace o bonitě svých klientů. Na jejich stránkách je možné výpis získat i pomocí platby SMSkou.

 

JAK POSTUPOVAT

Dlužník by měl na veškeré výzvy věřitelů, soudů a následně exekutorů reagovat co nejrychleji a hlavně aktivně. Nereagování se nevyplácí. Naopak, jestli zaplatí dlužnou částku hned na začátku řízení, ušetří na nákladech exekuce. A pokud zrovna není při penězích, ať se snaží sjednat si s exekutorským úřadem splátkový kalendář.

 

Nejedná se tedy o žádnou tragédii. Exekuci je nyní potřeba vyřídit, což může zabrat několik týdnů až měsíců. A až bude v katastru na listu vlastnictví vymazán zápis o exekuci, můžeme v prodeji nemovitosti pokračovat.