Koupili jste v roce 2019 nemovitost?

Pak vám vzniká povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a to do konce ledna 2020.

  

 

Kdy se daň přiznává a kdy se daň platí

Daň z nemovitých věcí, dříve daň z nemovitosti, se přiznává i platí dopředu. Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 se odevzdává do konce ledna. Platí se do konce května nebo ve dvou dávkách do konce května a listopadu.

 

Kdo daňové přiznání podává

Povinně přiznání odevzdává každý, kdo se v roce 2019 stal vlastníkem nemovitosti.

A také ten, kdo v roce 2019 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dřív. Nejčastěji se jedná  tyto případy: přestavba, dostavba, změna zastavěné či užitné plochy, kolaudace stavby, digitalizace, změna výměry nebo parcelních čísel, změna druhu pozemku, stavby, změna rozlohy pozemku nebo prodej jedné či více z několika vlastněných nemovitostí.

Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2020 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2020. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

 

Jak často se daňové přiznání podává

Přiznání se podává jen jednou, pak finanční úřad jen posílá složenky s vyměřenou daní. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (výměra pozemku, způsob užívání stavby, bylo přistavěno patro či více aj.), které ovlivňují výpočet daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.

 

Pokud jste podali daňové přiznání již dříve a v roce 2019 u vás nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání za rok 2020 nepodáváte. Nové daňové přiznání se nepodává ani v případě, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. Finanční správa tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

 

Jak daňové přiznání připravit a odeslat

  • Elektronicky přes datovou schránku – nejrychlejší, nejlevnější a nejpohodlnější způsob na portálu Daňové správy
  • Elektronicky bez ověření identity (když nemáte datovou schránku ani elektronický podpis) –  vyplněné daňové přiznání můžete uložit na svém počítači, vytisknout a odeslat poštou
  • Ručně vyplnit formulář a odeslat poštou – vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad.

 

Co je to místně příslušný finanční úřad?  

Určuje se podle adresy nemovitosti nikoli podle adresy vašeho trvalého bydliště. Přiznání se tedy podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání. Jedno za každý kraj.

 

Jak vyplnit daňové přiznání

Pokyny k vyplnění si můžete stáhnout v tomto souboru

 

Jak platit

Pokyny k platbě vám následně přijdou poštovní poukázkou, mailem či datovou schránkou – podle zvoleného způsobu korespondence.